NIEUW, van dezelfde auteur:
Het boek 'Efficiƫnt werken met Windows 8' is nu te koop.

Interessante links over digitale fotografie

 
 

Gebruiksvoorwaarden voor de website www.digitalefotografieonline.be (hierna 'de site' genoemd)

Intellectuele eigendom
Tenzij anders vermeld, worden alle elementen van deze site, zoals documenten, foto's, videobeelden, merken, logo's, databanken, etc.) beschermd door het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van iWitnessMedia of derden. Elke reproductie, wijziging, vertaling of mededeling aan het publiek van de inhoud of lay-out van de site of enig onderdeel ervan is verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van iWitnessMedia. Elke inbreuk op deze auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten kan strafrechtelijk en burgerrechtelijk worden vervolgd.

Beschikbaarheid van de site en inhoudelijke aansprakelijkheid
iWitnessMedia verstrekt geen enkele garantie betreffende de veiligheid van de website. iWitnessMedia levert alle mogelijke inspanningen om de site beschikbaar te houden en om fouten in de inhoud van de website te vermijden. iWitnessMedia kan echter geenszins aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de inhoud van de website of voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site. iWitnessMedia kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van andere websites waarnaar een hyperlink wordt gelegd op deze site, noch voor de schade die zou kunnen resulteren uit het raadplegen van deze sites.

E-mail: info@iwitnessmedia.eu